Narlog Lojistik olarak; hizmet verdiğimiz gıda depolama ve taşımacılık alanlarında;

 İlgili yasal, düzenleyici şartlara ve müşterilerimizin gerekliliklerine uygun olarak gıda güvenliği şartlarına uymayı,

 Gıda güvenliği politikamızın kuruluşumuz çalışanları ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamayı,

 Gıda zinciri içindeki rolümüzde; gıda güvenliği risklerini belirlemeyi ve en aza indirilmesini sağlamayı,

 Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, yaygınlaştırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini, taahhüt ederiz.