Hakkımızda

Genel Müdür’ün Mesajı


Değerli İş Ortağımız,

Narlog olarak 2013 yılında, geleneksel bir taşımacılık tedarikçisi olmak yerine, soğuk, donuk veya serin ürün taşıma (-18 C /+4 C / +18) ihtiyacı olan İş Ortaklarımıza güvenilir çözüm ortağı olmayı taahhüt etmek üzere yola çıktık. Ne mutlu ki Sizlerle olan tüm işlerimizde bu iş ortaklığını sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Soğuk hava taşımacılığında (-18 C /+4 C / +18) termine uymanın, gıda güvenliğinin, olası problemlerde esnek, çözüm odaklı ve hızlı hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Bu doğrultuda Narlog olarak Siz değerli iş ortaklarımızın işlerinin zamanında, beklediğiniz kalitede, gıda güvenliği kurallarına uygun olarak kendi müşterilerinize ulaştırılması için İşletmenizin bir birimi gibi, iş ortağınız olarak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için çok temel 3 nokta üzerinde hassasiyetle duruyoruz.

1. İyi Planlama: Tüm odağımız doğru planlama yapmak üzerinedir. Planlama Becerisinin tüm Narlog çalışanlarının temel yetkinliği olmasına özen gösteriyoruz. Planlama’ya yaklaşımımız katı’lık değil, esnek olabilen, değişime açık, çözüm üreten plan olmasıdır. Bu noktada plan amaç değil bizim için güçlü bir araçtır.

2. İşinin Ehli Kaptan: Kaptan arkadaşlarımız sadece araç kullanan değil, gıda güvenliğinin, müşteri iletişiminin, yasa ve mevzuata uygun hareket etmenin, planlama ve terminin, çözüm odaklı olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan ve buna göre hareket eden değerli ekip arkadaşlarımızdır. Bu sorumluluk ve bilinçleriyle Şoför unvanının arkadaşlarımız için yeterli gelmediğine inanıyor, onları Kaptan olarak tarif ediyoruz.

3. Güçlü Filo: En doğru planlamayı yapsanız da bu planı Kaptanlarınız ve Filonuzla hayata geçirmek durumundasınız. Olası tüm problemlerde esnek ve çözüm odaklı hareket edebilmeniz için de Kaptanlara ve Filoya tam hakimiyetiniz olması gerekmektedir. Bu yaklaşımla Narlog olarak Size olan taahhütlerimizi tam ve zamanında yerine getirebilmek için Kaptanlarımızın kendi kadromuzda ve filomuzdaki tüm araçlarımızın da özmal, genç ve bakımlarının zamanında olmasına özel hassasiyet gösteriyoruz.

Şükrü Anar
Genel Müdür

Kalite Politikamız


Narlog olarak; hizmetin kalitemizi, güvenirliğimizi ve Siz değerli iş ortaklarımızın memnuniyetini başarımızın ve sürekliliğimizin anahtarı olarak görüyoruz. Bunun için kurduğumuz sistem ile sürekli iyileştirmeyi ve kaliteyi sağlamayı temel politikalarımızdan birisi olarak benimsedik.

Bu politikamızın amacı; Siz değerli iş ortaklarımızın en üst düzeyde memnuniyetini sağlayacak şekilde uzun vadeli ve başarılı bir iş birliği için, başta yönetim olmak üzere tüm çalışanlarımızın katılımı ile tüm hizmetlerimizi en verimli, en uygun maliyetli ve en doğru zamanda sağlamaktır. Bu çerçevede;

• Kalite hedeflerimizi belli aralıklarla gözden geçirerek, sürekli gelişme ve iyileşme sağlamayı,

• Siz değerli iş ortaklarımızdan aldığımız projeleri başlangıcından teslim edilmesine kadar geçen sürede beklentilerinizi karşılayacak şekilde gerçekleştirmek, bu süredeki bilgi akışını sürekli iyileştirmeyi,

• Siz değerli iş ortaklarımıza en doğru yöntemlerle ve "0" hata yaklaşımı ile hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyetine odaklanmayı,

• Siz değerli iş ortaklarımızın ihtiyaç, beklenti ve geribildirimlerini doğru anlayıp, analiz ederek, beklediğiniz hizmeti, güvenilir ve süreklilik oluşturacak şekilde vermeyi

• Çalışanlarımız için Sizlere taahhütlerimizi zamanında ve doğru olarak yerine getirmek üzere gelişim ve öğrenme programları düzenlemeyi,

• Narlog’un temeli olan Çalışanlarımıza huzurlu, düzenli, katılımcı, yapıcı bir ortamı yaratmak ve bunu sürekli geliştirmeyi,

• Narlog olarak ticari faaliyetlerimizi yürütürken yasalara, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı,

• Narlog olarak faaliyetlerimizin dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı en aza indirgeyecek çalışmalar yapmayı,

• İş hacmimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomimize katkıda bulunmayı,

Kalite Politikası olarak benimsiyoruz.

Gıda Güvenliği Politikamız

Narlog olarak; hizmet verdiğimiz gıda depolama ve taşımacılık hizmetlerimizde;

• İlgili yasal, düzenleyici şartlara ve müşterilerimizin gerekliliklerine uygun olarak gıda güvenliği şartlarına uymayı,
• Gıda güvenliği yaklaşımımızın Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamayı,
• Gıda zinciri içindeki rolümüzde; gıda güvenliği risklerini belirlemeyi ve en aza indirilmesini sağlamayı,
• Gıda güvenliği yönetim sistemini kurmayı, yaygınlaştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

İşbirliği Talebi